O firmie

Wykonujemy pełen zakres usług geodezyjnych na terenie województwa śląskiego.
Świadczymy usługi dla osób prywatnych, instytucji oraz firm projektowych i wykonawczych


GEODETA   PRZY   OBSŁUDZE   PROCESU   BUDOWY:

  • mapy  do  celów  projektowych  ( tradycyjne  i  numeryczne )
  • wytyczenia  obiektów  budowlanych
  • tyczenia  sieci  uzbrojenia  podziemnego
  • pomiary  realizacyjne  w  trakcie  budowy
  • inwentaryzacje  powykonawcze

OPRACOWANIA   DO   CELÓW   PRAWNYCH:

  • podziały  nieruchomości
  • wznowienia  znaków  granicznych
  • rozgraniczenia  nieruchomości
  • ustalenie  linii  brzegowych  wód  płynących
  • sporządzanie  dokumentów  do  dokonania  wpisów  do  ksiąg  wieczystych

Zapraszamy  do  współpracy